Strona główna/Projekt RPO WSL 2014-2020

logotypy

Podniesienie efektywności energetycznej oraz zastosowanie odnawialnych źródeł energii w przedszkolu w Rogowie wraz z remontem i rozbudową

Cel projektu:

Główny celem projektu było podniesienie efektywności energetycznej oraz zastosowanie odnawialnych źródeł energii w Przedszkolu Publicznym w Rogowie.

 

Charakterystyka projektu:

W wyniku realizacji projektu wykonano prace termomodernizacyjne w branży sanitarnej
 i budowlanej m.in.:

- wymianę stolarki okiennej oraz drzwiowej;

- ocieplenie ścian zewnętrznych;

- przebudowa wejścia do budynku;

-wykonanie nowego pokrycia dachowego na ist. dachach, wymiana wszystkich rur spustowych wewnętrznych na nowe PCV wraz z wykonaniem nowych uszczelnień w dachu;

- docieplenie stropodachu wentylowanego;

- wymianę posadzek na nowe, wycyklinowane i polakierowanie istniejących parkietów;

- remont pomieszczeń kuchennych wraz z nowym wyposażeniem,

- naprawę istniejących tynków, wykonanie nowych tynków gipsowych, malowanie;

- instalacje elektryczne;

- instalacja fotowoltaiczna;

- instalacja odgromowa;

- instalacja gazu;

- instalacja kanalizacji sanitarnej;

- instalacja wody użytkowej;

- instalacja centralnego ogrzewania;

- instalacja wentylacji mechanicznej;

- instalacja klimatyzacji.

 

Projekt uzyskał dofinansowanie z:

  • Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
  • Umowa dotacji nr 482/2020/24/OA/al./D z dnia 21.09.2020r.- 278.841,00 zł
  • Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ; Os Priorytetowa IV „Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna”; Działanie 4.3. „ Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej” ; poddziałanie 4.3.. „ Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej- konkurs”. Umowa o dofinansowanie projektu nr UDA-RPSL.04.03.04-24-0430/18-00 z dnia 15.02.2021r.- 907.642,48 zł.

 

do góry