Grafika BIP
Strona główna/Informacje Publiczne/INFORMACJA DLA OSÓB UPRAWNIONYCH ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI

INFORMACJA DLA OSÓB UPRAWNIONYCH ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI

ZAPEWNIENIE DOSTĘPNOŚCI: Zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,  każdy - bez konieczności wykazania interesu prawnego lub faktycznego - ma prawo złożyć do Przedszkola Publicznego Bajeczny Zakątek w Rogowie informację o braku dostępności architektonicznej (w zakresie lokalizacji siedzib) lub informacyjno-komunikacyjnej (w zakresie świadczeniu usług), o których mowa odpowiednio w art. 6 pkt 1 lub 3 (wskazanym poniżej).

Wyciąg z ustawy:
„Art. 6. [Zakres minimalnych wymagań służących zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami]

Minimalne wymagania służące zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami obejmują dostępność architektoniczną, informacyjno-komunikacyjną.

Dostęp do pełnej treści aktów prawnych wskazanych poniżej:

Osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy, po wykazaniu interesu faktycznego, ma prawo wystąpić z wnioskiem o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej, zwanym dalej "wnioskiem o zapewnienie dostępności". Wniosek o zapewnienie dostępności jest wnoszony do podmiotu publicznego, z którego działalnością jest związane żądanie zapewnienia dostępności zawarte we wniosku.

Wniosek o zapewnienie dostępności powinien zawierać:

 1. dane kontaktowe wnioskodawcy;
 2. wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie architektonicznym lub informacyjno-komunikacyjnym;
 3. wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą;
 4. wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności, jeżeli dotyczy;
 5. podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem;
 6. jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Wnioski o zapewnienia dostępności dotyczące działalności Przedszkola Publicznego Bajeczny Zakątek w Rogowie można składać w następujący sposób:

 • drogą pocztową na adres:
  Przedszkole Publiczne Bajeczny Zakątek w Rogowie
  Szkolna 2a
  44-362 Rogów
 • drogą elektroniczną na adres:
  pprogow@gorzyce.pl
Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Informacja Publiczna
pdf 2022-03-23 Wniosek o zapewnienie dostępności(2)(2).pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 104
Wniosek o zapewnienie dostępności(2)(2).pdf 47.02KB zobacz

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację
Przedszkole Publiczne w Rogowie
Pierwsza publikacja
Bober Michalina 2022-03-23 13:59
Aktualizacja publikacji
   
Wytworzenie publikacji
Michalina Bober 2022-03-23 13:57
Zatwierdzenie
Renata Langer 2022-03-23 13:57
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
8
do góry