Kodowanie Na Dywanie

Projekt „Kodowanie Na Dywanie”

Jest to ogólnopolski program edukacyjny kierowany do uczniów, nauczycieli i rodziców. Program, w którym uczy się podstaw programowania przez doświadczanie i zabawę, łącząc jego elementy z zajęciami z różnych edukacji.
Organizatorem programu jest marka EduSense. Kodowanie Na Dywanie, czyli programowanie z najmłodszymi. Programowanie staje się dziś ważnym trendem w edukacji na wszystkich poziomach kształcenia. Aby jednak młodzi ludzie z powodzeniem kodowali, powinniśmy zacząć uczyć krytycznego myślenia i pozytywnego "kombinowania" jeszcze na etapie przedszkola. Nie potrzebujemy do tego wcale sprzętu komputerowego, ponieważ do nauki programowania można wykorzystać wiele elementów powszechnie obecnych w przedszkolach, na przykład układanki typu sudoku czy klocki. Zabawy wprowadzające dzieci w świat kodowania zostały starannie dobrane do potrzeb i możliwości rozwojowych przedszkolaków. Poprzez udział w projekcie rozwijamy u dzieci logiczne myślenie, zadaniowe podejście do stawianych problemów, kształtujemy umiejętność zespołowej prac, w której dzieci muszą nauczyć się trudnej sztuki znajdowania kompromisów. Koordynatorka programu Pani Anna Świć pragnie, aby dzieci poprzez udział w projekcie nie tylko tworzyły prawidłowo kod, chce żeby myślały, doświadczały, poszukiwały, kreatywnie i odważnie patrzyły na świat. W projekcie wezmą udział dzieci uczęszczające do naszej placówki. Początkowo dzieci będą zapoznawały się z tajnikami programowania, przygotowywały swoje umysły do nabywania umiejętności kodowania poprzez ćwiczenia i zadania rozwijające logiczne myślenie, pamięć, spostrzegawczość, a także koordynację wzrokowo-ruchową, umiejętność tworzenia ciągów przyczynowo-skutkowych, rozwój kompetencji miękkich, umiejętność pracy w zespole i współdziałania i wiele innych wartości.

do góry