Strona główna/Dla Rodziców/Język angielski

Język angielski

Zajęcia z języka angielskiego prowadzone są w oparciu o program nauczania Barbary Czekańskiej i Izabelii Lipińskiej Nr. dopuszczenia DKOS-5002-49/07 Program nauczania przeznaczony jest do realizacji w nauczaniu języka angielskiego dzieci w wieku przedszkolnym(3-6lat).

Zajęcia prowadzone są w każdej grupie w wymiarze 1 godziny w tygodniu rozłożone dwa razy po pół godziny zegarowej. Program realizowany jest według miesięcznego planu nauczania który dostosowany jest do nauczanie dzieci młodszych (3-4latka) jako stopień I, oraz dzieci starsze (5-6 latki) jako stopień II. Podczas prowadzenia zajęć zwraca się szczególną uwagę na prowadzenie lekcji uwzględniając zróżnicowanie inteligencji wielorakich dzieci . Toteż zajęcia odbywają się wykorzystując metodę TPR(gry i zabawy ruchowe), oraz zabawy skupiające się na inteligencji słuchowej oraz wzrokowej dzieci (obrazki ,karty, pacynki, maskotki, przedmioty naturalne, kolorowanie obrazków, piosenki, wierszyki, rymowanki). Biorąc pod uwagę możliwości percepcyjne dzieci poszczególne zajęcia i zadania są krótkie, natomiast często zmieniają się rodzaj tych aktywności podczas zajęć. Różnorodność form i metod podczas zajęć a zarazem wykorzystanie przedmiotów dydaktycznych, które są ciekawe i interesujące dla dziecka pozwalają utrzymać ich uwagę i chęć w czynnym udziale na zajęciach.

do góry