Prawa dziecka

Prawa dziecka są przedmiotem traktatów międzynarodowych, w szczególności Konwencji o prawach dziecka z 1989.
Rzecznikiem praw dziecka w Polsce jest Marek Michalak.

Dziecko ma prawo do:

 • wychowywania się w rodzinie,
 • adopcji,
 • oświaty i nauki,
 • kultury, wypoczynku i rozrywki,
 • ochrony zdrowia i opieki medycznej,
 • wszechstronnego rozwoju osobowości, swobody wyznania, światopoglądu,
 • dostępu do informacji,
 • ochrony przed wyzyskiem i poniżającym traktowaniem,
 • prywatności,
 • równości.

W Polsce najważniejszymi aktami prawnymi, gwarantującymi prawa dziecka, są:

 • Konstytucja RP;
 • Konwencja o Prawach Dziecka;
 • Ustawa o Rzeczniku Praw Dziecka.

Prawa socjalne dziecka:

 • prawo do zabezpieczenia socjalnego
 • prawo do możliwie najwyższego poziomu ochrony zdrowia,
 • prawo do odpowiedniego standardu życia
 • prawo do wypoczynku, czasu wolnego, rozrywki i zabawy

KORCZAKOWSKIE PRAWA DZIECKA - CZŁOWIEKA

PRAWO DO SZACUNKU DLA DZIECKA

 • szanuj niewiedzę dziecka , jego wysiłek poznawczy
 • szanuj tajemnice dziecka
 • szanuj jego wahania
 • szanuj chwilę, w której i którą żyje dziecko

PRAWO DO NIEPOWODZENIA I ŁEZ

Wszyscy jesteśmy zdani na próby i błędy, wszyscy się mylimy.

Jesteśmy podatni na niepowodzenia, dlatego:

 • czekaj cierpliwie, aż Twoje dziecko wydorośleje, nabierze doświadczenia życiowego i rozumu
 • nie spodziewaj się natychmiastowej zmiany; okaż swojemu dziecku trochę zrozumienia, każdy ma swoje złe dni
 • najlepiej pokaż, jak postąpić w danej sytuacji
 • określ uczucia dziecka w momencie niepowodzenia
  ( wiem, że jest Ci przykro )
 • nigdy nie mów, że mężczyzna nie płacze

PRAWO DO WŁASNOŚCI

Każdy z nas ma swoje osobiste rzeczy, z którymi nie może się rozstać, stanowią naszą własność.

Dlatego:

 • pozwól dziecku mieć własne skarby
 • nie niszcz jego „bogactwa”, ale wygospodaruj dziecku miejsce do przechowywania „skarbów”
 • szanuj jego własność

To, co dla Ciebie jest bezwartościowe, dla dziecka ma ogromną wartość

PRAWO DO RADOŚCI

Szczęście ma swoje źródło w naszym wnętrzu. „Muszę nauczyć się cieszyć z tego, że jestem sobą”

 • daj dziecku zapas uśmiechów na całe życie cierniowe
 • „zarażaj” radością swoje dziecko
 • daj dziecku satysfakcję z samodzielnego radzenia sobie
 • pozwól dziecku odkrywać i poznawać nowe zjawiska

PRAWO DO WYPOWIADANIA SWOICH MYŚLI I UCZUĆ

„Gdy dziecko samo zaufa i powie, co jest jego prawem, mniej będzie zagadek i błędów”

 • daj szansę dziecku na wyrażenie swoich uczuć, myśli i pragnień
 • akceptuj i doceniaj uczucia dziecka
 • słuchaj tego, co dziecko mówi uważnie i w spokoju
 • określaj uczucia dziecka
 • zamień pragnienia dziecka w fantazji

PRAWO DO NIEWIEDZY

Dziecko jest cudzoziemcem, nie rozumie języka, nie zna ulic, nie zna praw i zwyczajów.
Potrzebny mu przewodnik, który grzecznie odpowie na jego pytania.

 • bądź przewodnikiem swojego dziecka
 • bądź dla niego wyrozumiałym

Bądź cierpliwy wobec niekończących się pytań dziecka

PRAWO DO UPADKÓW

Błądzić jest ludzką rzeczą. „Dziecko ma prawo skłamać, wyłudzić, wymusić, ukraść… Pozwól dzieciom błądzić i radośnie dążyć do poprawy”.

 • nie karz dziecka, ale szukaj przyczyn złego zachowania
 • bądź cierpliwy, bo korygowanie złego zachowania wymaga czasu i poświęcenia
 • bądź wzorem dla swojego dziecka
 • obserwuj własne dziecko

PRAWO DO TAJEMNICY

Pytając „Czy możesz mi powiedzieć?” nie oznacza „musisz”

 • szanuj tajemnice dziecka
 • szanując - uczysz dziecko, że są sprawy, o których nie należy i nie mówi się wszystkim

PRAWO DO DNIA DZISIEJSZEGO

Dziecko żyje teraźniejszością, z braku doświadczenia żyje bieżącą chwilą.

 • nie lekceważ tego, co w danym momencie cieszy Twoje dziecko
 • pozwól mu być dzieckiem, a nie przyszłym dorosłym człowiekiem
do góry