Opłaty

KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

  • Przedszkole jest czynne od godz. 6.30 do godz. 16.00
  • Przedszkole realizuje 5-cio godzinną podstawę programową.
  • Przedszkole umożliwia odpłatne korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego w postaci zajęć świadczonych przez nauczycieli,w czasie funkcjonowania przedszkola przekraczających czas i zakres realizacji obowiązującej podstawy programowej.

Opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego

w czasie przekraczającym realizowanie podstawy programowej wynosi: 1,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę.

OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z WYŻYWIENIA

  • Śniadanie + obiad - 6,00 zł
  • Śniadanie + obiad + podwieczorek - 7,50 zł

 

 

Opłaty za wychowanie przedszkolne i wyżywienie pobierane są do 10 każdego miesiąca (z dołu za każdy m-c)

OPŁATY ZA ZAJECIA DODATKOWE

  • J. Angielski - bezpłatnie
  • Religia - bezpłatnie
  • Logopeda - bezpłatnie
do góry